Laatste stand van zake: de staalnames en waarnemingen van 21 augustus zien er nog niet goed uit. Nog steeds kajakverbod.

Meer uitleg onder de knop hieronder.

Op 21 augustus 2018 werden staalnames uitgevoerd op het kanaal Dessel-Kwaadmechelen te Mol gezien er een vermoeden was van de aanwezigheid van blauwalgen. Ook in deze stalen werden door de Vlaamse Milieumaatschappij potentieel toxische blauwalgen (Cyanobacteriën) aangetroffen. De blauwalgen bevinden zich momenteel in de eerste kilometer op dit kanaal.

Als gevolg hiervan vaardigt waarnemend gouverneur Bram Abrams een nieuw politiebesluit uit. Huidig besluit heft het politiebesluit van 10 augustus 2018 op. Het nieuwe besluit is van toepassing op het kanaal Dessel-Kwaadmechelen, van het kanaal Bocholt-Herentals tot aan de brug 3 Mol Rauw (kilometerpunt 3.125), het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo; en houdt een verbod in op enerzijds het capteren van water voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee en anderzijds voor zachte recreatie. Met zachte recreatie wordt o.a. kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… bedoeld. Pleziervaart valt buiten zachte recreatie.

 

Wie deze week langs de vaart passeerde, zal zeker gemerkt hebben dat de blauwalgen nog niet weg zijn. Meer regen en meer vrachtschepen, dat is wat het kanaal nodig heeft.

Het kajakverbod blijft dus nog van kracht. Eind deze week is er opnieuw een waarneming. Klinkt een beetje als de duivenberichten op de radio vroeger. Turnhout: wachten.

overzicht nieuwsberichten