Elke maand vertelt Dries Jaspers iets wat je absoluut moet weten. Hier volgt alweer een spannend waargebeurd TKC-toogverhaal:

 

Deze maand kwam mij tussen het bier van maand en de Duvel van elke week één van de donkerste verhalen uit de TKC geschiedenis ter oren.
Ook nu probeer ik doorheen al het sidderen en beven kalm te blijven en een
niet zo waarheidsgetrouwe weergave neer te schrijven over het ontstaan van belangrijke clubregels en gewoontes.              
Heb je er zelf nog eentje! Stuur maar op!
De lentezon warmt het frisse winterwater stilletjes aan op. Het lijkt er sterk op dat 1645 een rustig jaar wordt voor onze
TKC voorouders. Echter weten zij veel dat dit het beginpunt zal worden van een jarenlange lijdensweg...
Een troepje zaterdagvaarders onder aanvoeren van Ludovicus Van Wilhelmus stapt goed geluimd in hun boten voor een tripje naar hun favoriete herbergier Hertog Jan.
Met een gezapig tempo en wat lammerend over de dagdagelijkse hoogtes en laagtes van dit aardste bestaan peddelen ze voorbij de reusachtige graanvelden.
Een ingeweken Italiaan is naarstig lange slierten aan het draaien van het geoogste graan.
Wat verder kloppen boeren Joos en Luyckxs het graan plat om het volgende winter aan hun dieren te geven.
Ons kajakgezelschap groet de dingen als ze voorbij glijden langs zoveel bedrijvigheid. Ze laten de drukte van de stad achter zich en de geluiden van de natuurpracht zwellen aan.
Andreas Vrelustus onderscheidt moeiteloos het vrolijke gekwetter van de gekraagde roodstaart en het in getogen lied van de oeverpieper(of was het nu andersom?).
Een schichtig hertenjong dartelt het bos in als onze kajakers de jachthaven van Oud-Turnhout naderen.  

Het gekwetter en gepiep sterven weg, een doodse stilte hangt als een loden deken over het kanaal. Enkel wat gekraak en gepiep van de aangemeerde boten welke tegen de kade schuren bereikt de oren van onze vaarders.
Net wanneer ze de kom in varen vormt er zich een enorme golf welke met een duizelingwekkende snelheid in hun richting lanceert.   
Het wateroppervlak bolt zich als een vlammende vuist wanneer een gigantisch octopusachtig creatuur uit het water rijst.
Kajaks vliegen als blaadjes tijdens  een voorjaarstorm in alle richtingen. Het monster slaat zijn tentakels rond vier van onze broeders en zusters en verdwijnt even plots als het gekomen was met onze clubgenoten in de diepte.           
Een schreeuw vanonder het water is het laatste wat ze van de verzwolgen vaarders horen. De overgebleven TKC’ers reppen zich naar hun kajaks en peddelen als bezetenen terug naar de club.
Aldaar aangekomen vertellen ze in horten en stoten hun verhaal.  
Onmiddellijk wordt er een raad der wijzen bijeengeroepen. Er wordt tot laat in de avond gedebatteerd en naslagwerken worden uitgeplozen.
Blijkt dat dit “Kraken” zich recent in onze wateren heeft gevestigd en volgens de Scandinavische kajakfederatie enkel ingetoomd kan worden met een jaarlijks menselijk offer. Nog meer nachtelijk beraad volgt.
Na weken zwoegen en afwegen komen onze wijzen met een billijk systeem. Elke vaarder moet de vaarboeken invullen en wie op het einde van het jaar de minste kilometers heeft gevaren, wordt ritueel geofferd aan de Kraken.  
Maandelijkse tussenstanden worden gepubliceerd in de clubgazet, kilometers alsook vaarrichtingen, en vaartijden worden plichtbewust genoteerd en tijdens de jaarlijkse fakkeltocht wordt  het ultieme offer gebracht aan de Kraken ter hoogte van de jachthaven welke niet geheel onterecht is omgedoopt tot “Het Gevaer”.
De kraken heeft zich sindsdien niet meer laten zien en een veilige doortocht lijkt gegarandeerd...  
Het jaarlijkse offer is gelukkig in onbruik geraakt, het invullen van de vaarboeken is nog steeds een noodzaak.
               
In de gang van de kleedkamers liggen twee invulbladen. In het bovenste vul je je naam in en het aantal vaarkilometers bij de juiste datum.
In het onderste logboek, vul je de datum, je naam , de richting, vertrek en aankomst uur in.         
Het bovenste boek is voor de statistieken en de onderste is noodzakelijk voor de verzekering.         
Georganiseerde tochten komen op een (fysieke en virtuele) rode kaart waarop je je kunt inschrijven aan het prikbord van de kantine of via onze website.  

Verzorg je administratie goed anders offeren we je alsnog aan de Kraken!