Kajakfanaten, ook begin juni sijpelde er essentiële info over onze clubcultuur door tot bij Dries Jaspers, API en clubschrijver. Het verhaal heeft een hoog FC De Kampioenen gehalte maar toont aan waar onze club voor staat!

 

“Heidi”

We zijn midden jaren 70 en het leven lijkt een ponykamp. Terwijl de wierookdampen en de patjoelie geuren over het clubterrein vloeien, zitten slome mannen, met lange haren en witte sokken in sandalen, op een warme avond na te keuvelen over hun toertochtje.

Geert ziet een nieuw lid de kleedkamers binnen stappen en stoot zijn net ingedommelde kajakmakker Luc “Piranha” Goose aan. “Heidi gaat douchen… Is een nieuw lid van de love to kajak” zegt Geert al wijzend. “Nieuw lid?” herhaalt Luc wat afwezig vanachter zijn wilde manen welke voor zijn ogen hangen. Geert legt zijn lange glanzende haren over zijn schouders, schuift zijn rood- geel- groene zweetband terug op zijn plaats, knikt instemmend en neemt nog een teug van zijn saffie alvorens deze langs links door te geven.

 

Luc ziet hoe Heidi de mannenkleedkamer binnenstapt en even later gehuld in motopak vertrekt met een roestige caféracer welke de man van Heidi bestuurt .Hun blonde haren wapperen weelderig als de moto optrekt.

Een beetje verward blijft Luc in zijn stoel zitten als Geert nog wat gaat bestellen aan de toog. Marc rijdt ondertussen op zijn chopper de club binnen. Hij vraagt aan Luc wie er op die café-racer zat die hij kruiste. “Da’s Heidi, een nieuw, maar die gaat bij de venten douchen, vreemd Marc, heel vreemd…” vertelt Luc iet wat verwonderd.

Marc bindt zijn dreadlocks samen, schudt even de vliegjes van zijn gebatikte shirt en kijkt vol ongeloof naar Luc.

 

Een week gaat voorbij. Geert zit al rokend naast Annick aan het clublokaal wat tips uit te wisselen over haarvlechten. Geert wijst terwijl hij van zijn sigaret trekt en zegt : “Heidi (teug) terug van het varen is (teug) is nieuw in de club”. Annick is tevreden dat onze club nieuw volk trekt en knikt instemmend naar Heidi terwijl Geert volledig in zijn eigen mist verdwijnt .

Heidi knikt vanuit de verte terug en loopt recht de mannenkleedkamer in. Annick schudt het hoofd en kijkt naar Geert welke zich van geen kwaad bewust is.

 

Annick loopt de kantine in waar Marc en Luc bloemenkettinkjes aan het maken zijn. Ze spreekt het duo aan over het gedrag van Heidi. Allen zijn verbouwereerd en besluiten het goed in het oog te houden. Ook Erik en Nico zijn ondertussen getuige geweest van dit kleedkamertafereel toen ze in een filosofische discussie verwikkeld waren over de impact van de dood van Mao Zedong. Alle kleedkamergetuigen zijn het er over eens dat ze dit

moeten opnemen met de API. De API spreekt met hen af dat deze Heidi de week erna zal aanspreken op het douchen bij de mannen.

 

Iedereen is aanwezig op TKC en allen friemelen ze wat zenuwachtig met hun weelderige haar als het target met haar man de club op rijdt. Enkel Geert is volledig peace en zegt: “Heidi aankomt is ons nieuwste lid, homo, Russisch en heel chill man, toffe peer die nieuwe”. Onze API fronst de wenkbrauwen en vraagt: “Heidi??? ”. Geert zegt zelfzeker: “Hij die,

ge weet wel dieje nieuwe, den Vladimir van de love to kajak”. Een spontane lachkick breekt uit.  

 

HIJ DIE COMMA, niet Heidi.

 

Prompt besluiten alle mannen hun haren kort te knippen om verdere misverstanden te vermijden en kraken ze met “Heidi aka Vladimir” een frisse pint!

Dit voorval luidde het einde van de langharige man in, maar gelukkig niet het einde van de verdraagzaamheid binnen onze club!

 

Diversiteit, openheid en tolerantie voor de eigenheid van mensen zijn belangrijke woorden binnen onze club. Iedereen mag zijn/haar plaatsje vinden bij TKC. Naast een club welke staat voor fairplay staan we ook voor solidariteit en vriendschap!

(Zorg er enkel voor dat je de juiste kleedkamer binnenloopt, wat dat betreft zijn we nog een beetje old school en dus iedereen in het kamertje wat overeenkomt met het geslacht op je identiteitskaart!)