Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard. Een nieuwe waarheid als een koe van Dries. 

We spreken over de jaren 1500 en nog wat… De juiste data zijn in de overlevering verloren gegaan.
Er is veel bedrijvigheid binnen het bruisende TKC. Vier- en zesspannen rijden af en aan om alle vaarders en kajaks op locatie te krijgen.
Het smalle karrenspoor richting de club heeft het zwaar te verduren onder zoveel hoefgetrappel. Het is al helemaal een huzarenstukje als een met boten geladen kar in de blinde bocht een andere ruiter moet passeren. De buurt kijkt ook meewarig op als ruiters hun paarden laten steigeren of slippen.
Lang gaat het goed en ondanks enkele close calls blijven grote incidenten uit.

Echter op een donkere woensdagavond ergens in oktober 1517 gebeurd wat reeds in de sterren stond geschreven…
De kleine Maarten Luther is nog met zijn varkensblaas buiten aan het spelen in de Stoksestraat. Hij kaatst zijn bal tegen de massieve eiken en schopt hem telkens terug. Luthertje gaat volledig op in zijn spel. Hij heeft niet door dat een zesspan tot de nok geladen met kajaks met een rotvaart op hem af komt. Ook de menner van de paarden heeft door zijn snelheid enkel oog voor het in het spoor houden van zijn woeste beesten.
Veel te laat beseft de menner dat er een kleine ukkepuk voor zijn kar aan het spelen is. Luthertje heeft geen schijn van kans en wordt meedogenloos vertrappeld onder de 6PK. De noodstop van de kar trekt enkel een diep spoor in de weg en kajaks worden als speren in het rond gelanceerd.
Opgeschrikte buren snellen toe en ontfermen zich over de zacht kreunende Luther. In allerijl wordt de chirurgijn, de kwakzalver en de pastoor erbij gehaald echter alle hulp komt te laat. Luther is niet meer…

Verdriet maakt plaats voor blinde woede bij de bewoners van de Stoksestraat. De volgende avond volgt er een buurtoptocht met fakkels en rieken richting het clublokaal. Ze steken onze loodsen in brand en ze nagelen een pamflet aan de poort waarbij TKC in de ban wordt geslagen.
De Hertog kan niet anders dan TKC een vaarverbod opleggen en te verbannen uit de gemeenschap.
Jaren van pelgrimstochten, bemiddelen, door het stof kruipen en afspraken maken zijn nodig om terug toegelaten te worden op het domein van de Hertog.
Jaren duurde het om terug enig vertrouwen te winnen bij de buurt.
Het pamflet van de kleine Luther doet ons er honderden jaren later nog aan herinneren dat snelheid en kleine straten niet samen gaan.

Beste TKC’ers, een club als de onze heeft een draagvlak nodig bij de buurt waarin ze zich bevindt.
Donuts slippen, racen of uw stereo-installatie testen verkleinen dit draagvlak aanzienlijk.
We willen ook niet wachten op een ongeluk of aanvaring met buurtbewoners.
Matig je snelheid, haal geen stunten uit, beperk het lawaai en wees beleefd.
Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard.
Met andere woorden: Het is gemakkelijker om een goede naam kwijt te spelen dan terug op te bouwen!